Visie

Algemene visie van de club

 

F.C. Zwaneven wil aan de jongeren uit de omgeving de kans bieden om hun lievelingssport, met name voetballen, in optimale omstandigheden te beoefenen, ieder naar zijn mogelijkheden en op zijn niveau maar in ieder geval met de bedoeling zoveel mogelijk vooruitgang te maken en spelvreugde te beleven.


De sportieve ambitie blijft om met het eerste elftal in tweede provinciale te voetballen, een reeks die aan onze regionale club de nodige uitstraling geeft en tegelijk een uitdaging betekent voor haar werking. Zoveel mogelijk jongens uit eigen opleiding tot dit niveau brengen is het sportieve streefdoel van het jeugdbeleid.


Hiertoe willen we de jongeren een kwaliteitsvolle voetbalopleiding bieden, waarin ook sociale en opvoedkundige waarden een belangrijke plaats innemen.


In de dagelijkse werking streven we ernaar om het welbevinden van iedereen die te maken heeft met de club te verhogen om een grote binding aan de club te creëren. Op die manier hopen we (ex)-spelers, ouders, supporters, medewerkers, sympathisanten, sponsoren op langere termijn aan de club te binden als garantie voor de bestaanszekerheid van de club. Gezelligheid en kameraadschap zijn hierbij twee sleutelwoorden.


Naar buiten toe willen we als club een positieve uitstraling beogen door onze ploegen zoveel mogelijk attractief voetbal te laten brengen waarbij ook fair-play hoog in het vaandel staat.


Betrachting is ook om de extrasportieve omkadering (bestuursorganisatie, sportief beleid, communicatiekanalen, onderhoud velden, materiaalbeheer, financiële structuur, sponsorwerving, nevenactiviteiten,…) op zodanige wijze uit te bouwen dat de club de hierboven beschreven (sportieve) doelstellingen makkelijker kan bereiken. Voor de eerstvolgende jaren wordt de modernisering van de accommodatie (vooral A-kantine) als betrachting naar voor geschoven.

De terreinen van FC Zwaneven


Rhoode 11

2360 Oud-Turnhout


+32 14 45 01 58

Openingsuren kantine:


Dinsdag en donderdag: 20u - 22u

Zaterdag: 10u - 16u

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren